Få vores nyheder på mail

Statsforvaltningen lever ikke op til sandhedspligten

Pressemeddelelse   •   Mar 15, 2019 16:17 CET

Statsforvaltningen har givet vildledende informationer om vielser af udenlandske par til børne- og socialministeren, Folketinget og pressen. Statsforvaltningen handler hermed i strid med sandhedspligten.

Statsforvaltningen skal leve op til sandhedspligten. De må ikke medvirke til, at ministeren til Folketinget videregiver oplysninger, som er urigtige eller vildledende, eller at der forties væsentlige oplysninger til Folketinget. Og de må ikke selv videregive – eller medvirke til, at ministeren i øvrigt videregiver – oplysninger, som er urigtige eller i sammenhængen er vildledende.

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov om vielser af udenlandske par i kraft. Formålet var at forhindre proforma-ægteskaber. Sagsbehandlingen overgik fra kommunerne til staten ved Statsforvaltningen. Partierne bag den nye lov var og er fortsat enige om, at sagsbehandlingstiderne for hovedparten af sagerne skal være under fem dage og at bryllupsturismen i bl.a. udkantsdanmark ikke må ødelægges.

”Statsforvaltningen er kommet rigtig skidt fra start og er ved at ødelægge et succesfuldt turist-erhverv i Danmark. Al begyndelse er svær, det ved vi alle. Men når Statsforvaltningen selv mener, at de er kommet rigtig godt i gang og informerer vildledende, så må jeg råbe vagt i gevær,” udtaler direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv.

Statsforvaltningen har bl.a. oplyst børne- og socialministeren Mai Mercado (K) om, at de i 90% af sagerne overholder den udmeldte sagsbehandlingstid på fem arbejdsdage. Denne information har ministeren offentliggjort i Fyns Amts Avis den 26. februar 2019. Kravet om de maks. fem dage overholdes imidlertid kun for cirka 28% af sagerne.

”Statsforvaltningen har to bunker med sager. Den ene er meget stor og den venter de mange uger med at gøre noget ved. Den lille bunke sagsbehandler de så. Når de fortæller, hvordan det går, så udelades sager fra den store bunke. Det er vildledende information i strid med sandhedspligten og Finansministeriets syv pligter til embedsværket,” udtaler direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv.

Fakta
Pr. den 28. februar havde Statsforvaltningen 1606 indkomne sager om udenlandske vielser. De 441 stk. var sagsbehandlet på under fem dage, svarende til 28%. Statsforvaltningen oplyser den 26. februar via børne- og socialministeren, Mai Mercado (K), at de i 90% af sagerne overholder den udmeldte sagsbehandlingstid på fem arbejdsdage. Statsforvaltningen har undladt at medregne alle de sager (1031 stk.), som de har henlagt til senere sagsbehandling, når de informerer ministeren, pressen mv. om sagsbehandlingstider. Direktør i Statsforvaltningen, Anette Hummelshøj udtaler på TV2 nyhedene den 11. marts, at statsforvaltningen er kommet rigtig rigtig godt i gang med sagsbehandlingen af udenlandske vielser. Statsforvaltningen fastholder hermed at videregive vildledende informationer, hvilket er i strid med sandhedspligten.

Finansministeriets syv pligter til embedsværket er beskrevet her:
https://modst.dk/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/kodex-vii-de-syv-centrale-pligter/

Kontakt for nærmere
Direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv, mobil: 41 27 72 94, mail: chris@arre.dk

Ærø Turist & Erhverv er sat i verden for at fremme turisme- og erhvervsudvikling på Ærø.