Få vores nyheder på mail

Ærø bliver et maritimt mekka

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2018 16:46 CET

Illustrationen viser Søby Havn efter udbygningen

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag givet Ærø et afgørende skulderklap, der vil sætte ekstra turbo på udviklingen af Det Blå Danmark og Danmarks førerposition som grøn søfartsnation.

Finanslovsaftalen for 2019 er netop offentliggjort.I aftalen er der afsat henholdsvis kr. 75 mio. til udbygningen af Søby Havn (kr. 25 mio. pr. år i tre år) og kr. 0.5 mio. om året til Motorfabrikken Marstal. Ærø har i dag over 20 maritime virksomheder og er dermed en væsentlig del af Det Blå Danmark. Ærø og hele Det Sydfynske Øhav har en lang tradition for at have en betydelig andel af maritime virksomheder – også set i et nationalt perspektiv.

”Finanslovsbevillingen er en meget synlig og konkret anerkendelse af det maritime erhverv på Ærø og des potentiale for at gøre endnu mere for Det blå Danmark og den grønne udvikling. Det er vi både glade for og stolte over,” siger Ærøs borgmester Ole Wej Petersen (S)

På Ærø arbejdes der i dag med alt lige fra bevaringsværdige skibe til bygning af nye skibe og verdens længst sejlende el-færge. Over 325 mennesker er i dag direkte beskæftiget inden for det maritime erhverv på Ærø. De nye tiltag forventes at øge beskæftigelsen med op til 200 mennesker.

”Søby Havn har en naturlig havdybde til store skibe og havnen ligger tæt på sejlruterne gennem Storebælt og Kielerkanalen, som er verdens mest trafikerede kunstigt anlagte kanal med over 30.000 skibe / år. Udbygningen af Søby Havn er derfor en afgørende del af den danske infrastruktur, som vil skabe flere arbejdspladser og indtjening i Det Blå Danmark,” siger formand, Peter Hansen, Søby Havn.

Motorfabrikken Marstal blev grundlagt i 1934 og har produceret den velrenommerede Marstal Motor op til starten af 1990’erne. Fabrikken stod derefter tom og uberørt hen, indtil Lone Søndergård, Nina Rydahl Andersen og Julie Skaar i 2017 købte Motorfabrikken Marstal. Fabrikken gennemgår nu en forvandling og genskabes som et innovativt maritimt iværksætterhus. Motorfabrikken Marstal bliver både en autentisk og teknologisk nyskabende maritim platform, der danner maritime netværk i Det Blå Danmark.

”Det her er en vitamin-indsprøjtning til Det Blå Danmark. Der er stor opbakning til Motorfabrikken Marstal fra både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige. Vi har fået mange betydningsfulde samarbejdspartnere, en professionel bestyrelse og støtte fra en række fonde. Med finanslovbevillingen viser folketingspolitikerne, at de også tror på os. Og at vi kan gøre en positiv forskel for Det Blå Danmark. Det er en stor tillidserklæring og blåstempling af projektet, som vi er stolte af og vil gøre vores yderste for at leve op til,” siger fabriksejer, Julie Skaar, Motorfabrikken Marstal.

På Ærø er der skibsbyggere, skibsværfter, skibselektronik-virksomheder, Marstal Navigationsskole, Blå HF, fiskere, skibsreddere, sømænd og en lang række håndværk og virksomheder relateret til de maritime erhverv. Ærø er herudover Danmarks mest besøgte destination for lystsejlere fra ind- og udland.

”Ærø kører nu yderligere i stilling som et internationalt maritimt mekka. Motorfabrikken er en innovativ frontrunner for maritim iværksætteri og udbygningen af Søby Havn er afgørende infrastruktur for bygning af fremtidens større og mere grønne skibe. Finanslovsbevillingen har maritimt fremsyn og stor ros for det,” siger direktør, Chris Hammeken, Ærø Turist- og Erhvervsforening.

For nærmere
Læs mere om udbygningen af Søby Havn her.
Læs mere om Motorfabrikken Marstal her.

Kontaktinfo

Borgmester, Ole Wej Petersen (S), mail: owp@aeroekommune.dk, t: 23342416

Formand Søby Havn, Peter Hansen, mail: peter@nauticwood.dk t: 40162441

Fabriksejer Motorfabrikken Marstal, Julie Skaar, mail: julie@generation-turbo.com t: 31500141

Turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken, mail: chris@arre.dk, t: 41277294

Ærø Turist & Erhverv er sat i verden for at fremme turisme- og erhvervsudvikling på Ærø ved at udnytte fællesøkonomiske og faglige ressourcer til markedsføring, samt fortsat innovation, vækst, bosætning og beskæftigelse på Ærø. 

Det er vores mål at agere samlende platform for øens virksomheder og samtidig være med til at styrke de ærøske særegenskaber, understøtte aktører, som allerede er i gang og støtte dem, der er i en opstartsfase, og herigennem fremme turistens og tilflytterens oplevelse af destinationen ÆRØ.