Få vores nyheder på mail

Et maritimt akademi på Ærø

Nyhed   •   Nov 26, 2018 14:01 CET

På Ærø er de i gang med at omdanne Arthurs motorfabrik i Søby til Arthurs Akademi, hvor de særlige værftsfag bliver præsenteret på en lettilgængelig, spændende og interaktiv måde.

Hos os i Søby er intet umuligt. Sådan sagde Arthur, som startede sit motorværksted i Søby på Ærø i 1931. 

Arbejdsgruppen bag projektet ”Arthurs Akademi” arbejder netop nu på at få økonomisk støtte fra Realdanias kampagne Underværker til at oprette Arthurs Akademi, hvor Arthurs livsværk formidles, og hvor der samtidig skabes en platform med faglighed og læring for alle – og især unge, der vil dannes og uddannes.

Du kan hjælpe med at gøre idéen til virkelighed ved at klikke ’støt’ på projektet på kampagnens hjemmeside.

”Arthurs Akademi skal være et mødested for lokale såvel som for øens mange turister – en fortælling om entreprenørskab og gåpåmod, der rækker fra fortiden over nutiden og langt ind i fremtiden,” siger tidligere museumsleder, Karen Margrethe Fabricius, der til dagligt har hånd i hanke med projekt ”I Arthurs Fodspor”.

”I Arthurs gamle fabriksbygning vil vi skabe Arthurs Akademi. Dermed bruger vi Arthurs kultur som løftestang for ”de sorte fag” og smedeuddannelsen, hvor vi ser, at vi kan gøre en forskel, f.eks. når det drejer sig om unge menneskers fremtid, læren om håndværksfag og studievejledning.”

Projektet – der så småt startede op for et par år siden med en byvandring ”I Arthurs Fodspor” – er fortællingen om Arthur og hans virke, som også er lig med Søbys historie igennem næsten 90 år.

”I to sæsoner har emnet vist sig bæredygtigt og har været interessant for både lokale og gæster. Allerede nu er der en del bookinger til sæson 2019, så projektgruppen ser frem til at fortsætte med den gode idé,” fortæller Karen Margrethe.

Et underværk

Projekt ”Arthurs Akademi” kører som en selvstændig del af Søby Erhvervsforening, og der arbejdes i øjeblikket på at søge fondsmidler.

Håbet er, at projektet også bliver kvalificeret som et såkaldt ”Underværk”.

Dette gøres ved, at ”Arthurs Akademi” bliver oprettet som et projekt på Realdanias hjemmeside, underværker.dk.

Efterfølgende skal projektet høste ”likes” på underværker.dk for at komme i betragtning; dette for at vise, at projektet har opbakning.

Søby Erhvervsforening er i det daglige ansvarlig for mange aktiviteter i Søby, da det i høj grad er foreningens medlemmer, der får det lille samfund til ”at fungere”.

Søby Erhvervsforening er også en vigtig medspiller i Ærø Kommunes kommende byfornyelsesplan for Søby, hvor projekt ”Arthurs Akademi” indgår.

Gratis til rådighed

Det er Søby Værft, der gratis stiller Arthurs gamle motorfabrik til rådighed.

Søby Værft udmærker sig ved at være en 100% danskejet virksomhed og har i mange år været Ærøs største.

Chris Hammeken, der er turist- og erhvervsdirektør på Ærø, er begejstret for lanceringen af Arthurs Akademi :

”Vi kender alle A.P. Møller og den betydning, han har haft og fortsat har for især Det Blå Danmark og dansk kultur. Arthur Jørgensen skabte i samme periode det, som vi i dag kalder Søby Værft, som lige nu bygger verdens længst sejlende el-færge, ’Ellen’. Arthur er som A.P. Møller en vigtig kulturbærer, der rækker ind i fremtiden. Det er bare ikke særlig kendt. Derfor er Arthurs Akademi vigtig for Danmark. Her kan unge og ældre lære noget, de ikke kan få andre steder. Og det vil ske midt i et unikt maritimt miljø i fuld drift og firspring. Arthurs Akademi er gode gamle dyder kombineret med de nyeste teknologier og gjort nærværende, så det fremmer håndværket og entreprenørskabet i Danmark.”

Arthurs akademi til gavn for ungdommen og erhvervet

Arbejdsgruppen bag projektet ønsker som en naturlig del at skabe fokus på ”de sorte fag”. Udtrykket ’de sorte fag’ stammer fra smedefagets barndom, hvor smeden typisk arbejdede ved essen. I dag dækker det over en lang række smedeuddannelser.

Der er nemlig en stolt tradition på Søby Værft for at tage lærlinge ind, men på landsplan er tilstrømningen af lærlinge til smedefagene faldet støt de sidste mange år. Samtidig er behovet for arbejdskraft og erhvervsuddannelse indenfor den maritime sektor steget, da de sorte fag ofte bliver fravalgt af unge til fordel for gymnasiale uddannelser.

”Med Arthurs Akademi handler det om at få smedefaget i øjenhøjde, så interesserede kan få et indblik i, hvad branchen har at byde på,” fortæller Bjørg Kiær, der er med i projektets arbejdsgruppe.

”I Søby finder man som noget helt enestående smedefagets fortid, nutid og fremtid indenfor ganske få kvadratmeter. Det giver en platform, hvor smedefagene kan blive præsenteret på en lettilgængelig, spændende og interaktiv måde. Vi forestiller os, at vi kan tiltrække mange grupper, ikke mindst skoleklasser. De kan sejle til Ærø med el-færgen, Ellen, hvorefter de kan komme på rundtur på et fuldt funktionsdygtigt værft, Søby Værft, efterfulgt af formidling og læring på Arthurs Akademi. Her vil de kunne få en smagsprøve på de sorte fag.”

Unikke rammer

Motorfabrikken, der er centralt placeret på havnen i Søby, har ovenlys og er inddelt i mange spændende afdelinger, såsom værkførerrum, lager, prøverum for motorer, værkstedsafdelinger, frokoststue og personalegang med skabe til de enkelte medarbejdere.

Fabriksbygningen er opført i røde sten og omgivet af flere andre rødstensbygninger, som tilsammen danner et smukt miljø på havnen.

”På dette aktive havneområde færdes der i det daglige mange mennesker, og så ligger det tæt på færgeleje, busholdeplads og marina. Værft og havn hænger uløseligt sammen, og Søby Havn er en vigtig medspiller,” forklarer Karen Margrethe.

Lokal opbakning

Foruden fra Ærø Kommune nyder projektet opbakning fra Ærø Turist- og Erhvervsforening og samarbejder såvel med byens foreninger som med øvrige naturligt relaterede partnere på og udenfor Ærø.

”Men projektet er også baseret på mange frivillige med lyst til og mod på at skabe mere liv og dynamik på havnen og i byen. Arthur var en karismatisk person, som 25 år efter sin død ikke er glemt,” beretter Karen Margrethe.

”Det skal være et sted, hvor pensionerede værftsarbejdere og deres familie har lyst til at kigge ind og fortælle om deres tid hos Arthur. Til glæde for dem selv og andre skal der også være mulighed for at prøve Arthurs gamle Søbymotorer af, arbejde ved drejebænke, svejseværk og med andet gammelt håndværk fra Arthurs tid. Det skal være en levende fortælling for alle aldre. Naturligvis skal stedet rumme en lille café.”

Identitet til byen

Projektet omfatter renovering af den gamle fabriksbygning, og det er meningen, at det skal foregå så nænsomt som muligt.

”Bygningen skal indrettes til formidling, mødested og andre arrangementer,” informerer Karin Korup, der er formand for Søby Erhvervsforening.

Det er først og fremmest taget, som skal være tæt, hvorfor en udskiftning er nødvendig. I cirka halvdelen af fabriksarealet skal loftet isoleres. Vægge og gulv skal gås efter og renoveres skånsomt. Især ønskes den oprindelige maling på væggene bevaret. I vinduerne skal alt glas skiftes. Døre og porte skal gøres tætte. Plasttagrender skal udskiftes til zinktagrender, som der oprindeligt har været. Bygningen skal endvidere indrettes efter arbejdsmiljøkrav til formidling og undervisning.

”Projekt ”Arthurs Akademi” er historien om Søby med Arthur i centrum og vil i høj grad være med til at give byen identitet og gøre den endnu mere attraktiv,” forklarer Karin Korup og fortsætter: "Arthur var en mand der samtidig med at han opbyggede værftet, tog hånd om sine medarbejdere og sin by, Søby. Arthurs Akademi skal emme af den specielle Søby-kultur, som Arthur var med til at fremme. Samtidig er det i Arthurs ånd, at der er faglighed og læring for alle, og især for unge, der skal vælge deres fremtid. Højaktuelt i en tid, hvor der er behov for et nyt og stærkere fokus på håndværksfagene.”

Det er meningen, at renoveringen af fabriksbygningen skal foretages af lokale håndværkere med bistand fra frivillige, hvor det er muligt.

Den gode fortælling

Når projektet kommer i gang, vil den daglige drift af Arthurs Akademi ske gennem frivillig arbejdskraft med maritime kompetencer og på sigt satses der på, at der vil være lønnede ansatte.

”I de 400 kvadratmeter er der plads til den gode fortælling, film og foredrag samt til at arbejde med store og små projekter i motor- og værftsregi, men også plads til helt andre arrangementer. Bygningen skal være med til at åbne op for nye fællesskaber, såsom skoleklasser, konferencer, bryllupper m.m.,” fortæller Karen Margrethe Fabricius.

Fakta

  • Søby Erhvervsforenings formål er at virke til fremme for medlemmernes og Søbys interesser, både økonomisk, kulturelt og socialt.
  • Søby Erhvervsforening har nedsat en arbejdsgruppe, ”I Arthurs Fodspor”, der bl.a. arbejder med at søge fondsmidler. Arbejdsgruppen består af Karen Margrethe Fabricius og Bjørg Kiær, samt en række frivillige.
  • Arthurs virksomhed voksede støt og har nu i mange år været Ærøs største arbejdsplads, Søby Værft. Værftet har international bevågenhed, bl.a. pga. innovationsprojektet: el-færgen, Ellen, der vil være i stand til at sejle på længere strækninger end hidtil set i el-færgedrift.
  • For at få projektet vurderet hos kampagnens bedømmelsesudvalg, skal du vise, at projektet har opbakning fra andre. Det gør du ved at få andre til at støtte projektet med et 'like' på underværker.dk/projekter/2019-foraar/iarthursfodspor
  • https://www.undervaerker.dk/projekter/2019-foraar/iarthursfodspor

Kontakt

Karin Lykke Korup, 3029 6241

Karen Margrethe Fabricius, 4045 1888

Bjørg Kiær, 2125 9766