Få vores nyheder på mail

Ærø som maritimt mekka

Nyhed   •   Mar 04, 2019 17:57 CET

Kommunalbestyrelsen på Ærø har besluttet, at Ærø igen skal blive et førende maritimt mekka. Arbejdet er i gang, men flere nye tiltag skal besluttes for at indfri målet. Ærø Turist og Erhverv har derfor nu igangsat en proces, som skal afklare, hvad der kræves for at løfte barren yderligere. Motorfabrikken Marstal er hyret ind til at forestå arbejdet.

Ærø skal udvikles til igen at blive et førende maritimt mekka med erhverv indenfor alt lige fra bevaringsværdige skibe til moderne skibe baseret på grøn energi. Herunder både produktion, viden og undervisning. Det er bl.a. et af indsatsområderne i Ærø Kommunes erhvervspolitik 2019-2022.

Ærø står allerede stærkt på det maritime område. Ærø har over 20 maritime virksomheder og en lang række andre afledte erhverv. Marstal Navigationsskole, HF-Søfart, Marstal Søfartsmuseum og Ærøs lystbådehavne er andre væsentlige dele af den nuværende maritime sektor på Ærø.

På Ærø bygges verdens længst sejlende el-færge, moderne fiskekuttere, nye husbåde og der foretages gennemgribende restaureringer af historiske træskibe samt meget andet.

Nogen af de seneste tiltag på det maritime område er etableringen af Motorfabrikken Marstal, Arthurs Akademi i Søby, Skipperparken i Marstal, udbygningen af Søby Havn og renoveringen af søndre bedding i Marstal. Der sker derfor allerede meget, som peger i den rigtige retning.

”Motorfabrikken Marstal bliver en væsentlig katalysator for Ærø, og de er en vigtig samarbejdspartner for os. Vi vil derfor sammen gennemføre en proces, som skal afklare, hvad der yderligere bør sættes i værk, for at Ærø igen bliver et førende maritimt mekka. Vores arbejde vil naturligvis ske i samarbejde med den øvrige maritime sektor, Ærø Kommune og vores kommunalpolitikere,” siger direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv.

Arbejdet med at afklare de nye tiltag vil løbe frem til forsommeren 2019. Målet er, at arbejdet skal bruges som grundlag for indstillinger til Ærøs kommunalpolitikere, så de nødvendige rammer for udviklingen kommer på plads. Herudover skal anbefalingerne kunne inspirere både eksisterende og nye virksomheder, der har lyst til at blive en del af den ærøske maritime udvikling.

”Motorfabrikken Marstal er bl.a. et iværksætterhus med fokus på den maritime sektor. Det er derfor både naturligt og oplagt, at vi går ind dette arbejde, som netop handler om at afdække, hvad der kræves, for at blive et førende maritimt mekka," siger fabriksejer Julie Skaar, Motorfabrikken Marstal.

Fakta

Afklaringsarbejdet vil bl.a. bestå af:

  • 10-15 stk. ”1:1 ekspert-interviews” for afklaring af deres bud på, hvordan Ærø bedst når målet om at blive et maritimt mekka
  • En maritim udviklingsdag
  • Et to-dags kursus om forretningsbeskrivelser
  • En afrapportering


Kontaktinfo

Julie Skaar, fabriksejer, Motorfabrikken Marstal, mobil: 31 50 01 41, mail: julie@motorfabrikken.com
Chris Hammeken, direktør, Ærø Turist og Erhverv, mobil: 41 27 72 94, mail: chris@arre.dk