Få vores nyheder på mail

Ærøskøbing - en prisvindende eventyrby

Blogindlæg   •   Mar 21, 2018 15:25 CET

Vestergade i Ærøskøbing med kig til havnen

Ærøskøbing, beliggende på Ærø i Det Sydfynske Øhav, er Danmarks nok smukkeste og bedst bevarede 1700-tals by. 

Byen stammer fra tidlig middel­alder og har fejret sit 750 års jubilæum. Mange af byens huse er total­fredede, og idag er byen som helhed underkastet en bevaringsplan.


Europa Nostra

I 2002 blev Ærøskøbing tildelt den for­nemme Europa Nostra pris for be­va­ring af euro­pæisk kulturarv.

I begrundelsen rede­gøres for byens struktur og det, der gør husene karakte­ristiske: gade­for­løbene og husenes konstruktion og detaljering be­skrives, og der fortælles om de beva­rings­bestræbelser, der gennem man­ge år har ført til, at byen i dag fremtræder så hel og uspoleret.

Den folkelige indsats

Det er værd at bemærke, at Europa No­stra prisen blev givet for den bagvedliggende folkelige indsats for bevaring; ikke kun på grund af Ærøs­købings bevaringstilstand som sådan.

Ærøskøbing by de­monstrerer nemlig et forbilledligt initiativ - taget på demokratisk vis af byens indbyggere - for at bevare den middelalderlige bymæssige helhed intakt, lyder dommerkomiteens begrundelse for prisen.

National seværdighed

Ærøskøbing regnes blandt de smukkeste byer i Danmark.

Byen er tildelt 'Det Brune Johanneskors', som gives til steder der vurderes at være af national interesse. 

Udpegelsen sker i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark og den samlede liste tæller blot lige over 200 steder og attraktioner fordelt på hele landet. Udover Ærøskøbing, er også Voderup Klint på Ærø med i det fornemme selskab.

En levende og velfungerende by

Bag byens idylliske facade findes en levende og velfungerende by, der gennem mange hundrede år har løst de skiftende generationers behov og krav til en bolig. 

Dette er sket rationelt og øko­nomisk – i dag kalder vi det bære­dygtigt. Og når man går en tur igennem byen, er man ikke i tvivl - folk holder meget af deres huse!

Ærøskøbing er fyldt med smukke detaljerÆrøskøbing er fyldt med smukke detaljer. Her: Detalje fra Vestergade (Foto: Bjørg Kiær)


Vandpumper og tegltage

Der er ingen huse tilbage fra Ærøskøbings tidlige tider: I 1629 brød en stor brand ud i Ærøskøbing, den lagde 44 gårde og huse øde.

Et halvt århundrede senere blev der besluttet, at alle nye huse skulle have tegltag.

Tegltagene, der karakteriserer byenTegltagene med de mange skorstene karakteriserer byen. Her: Udsigt over byens tage (Foto: Bjørg Kiær)


En brønd på byens torv blev anlagt efter branden; sammen med 2 andre brønde var dette byens offentlige vandforsyning helt frem til 1952.

Vandpumperne på Torvet i ÆrøskøbingVandpumperne på Torvet i Ærøskøbing (Foto: Bjørg Kiær)


Den dag i dag forstår indbyggerne i Ærøskøbing at løfte det ansvar, der ligger i at eje et af byens huse. Ikke blot ansvaret i den praktiske vedligeholdelse - men også i at fastholde de mange traditioner, der knytter sig til højtiderne på Ærø - og som er limen i det lille samfund.

Ærøskøbing som model for moderne boligbyggeri

Byen kan ses som et monument over fortiden, men samtidig er den en vigtig model for nutidigt boligbyggeri – fordi den udtrykker mange ge­nerationers opsamlede erfaring og viden om hus- og bybygning.

Går man en tur byen rundt kan man se tydelige spor af hele 6 forskellige arkitektoniske stilarter - fra renæssance over barok, rokokko, klassicisme, historicisme til funktionalismen.

Hvis man om sommeren går på en aftentur med Vægteren, får man ikke blot husenes og byens historie, men også historier om flere af de mennesker, der har beboet husene igennem tiden.