Få vores nyheder på mail

Ærø Whisky - et særligt lokalt micro-destilleri

Blogindlæg   •   Mar 06, 2018 17:26 CET

Ærø Whisky - et dansk micro destilleri med stærke ærøske rødder.

Ærø Whisky er et mikro-destilleri hjemhørende på Ærø i Det Sydfynske Øhav.

Virksomheden er et anparts-selskab som er ejet af ca. 350 personer og virksomheder og den daglige ledelse varetages af direktør Michael Nielsen.

Født i en bankboks

Ærø Whisky er etableret i 2013  og startede sit liv i bankboks i den tidligere Fionia Bank i Søby.

En idé født og realiseret af Michael Nielsen, som dengang havde travlt med sin karriere som dokmester på Søby Værft, hvor han forøvrigt fortsat er tilknyttet på nedsat tid.

Travlt har han stadig, men nu løber han også stærkt i Ærø Whiskys regi, hvor der produkudvikles, laves rundvisninger og smagninger og en meget andet.

Bankboksen i Søby fungerer stadig som lager, men selve destilleriet har i dag til huse i et tidligere vaskehus, beliggende i baggården til Den Gamle Købmandsgaard på Torvet i Ærøskøbing. 

Vaskehuset, som er fredet, blev renoveret med midler fra Realdania, og rummer idag både det lille destilleri samt et besøgscenter, som er åbent i Den Gamle Købmandsgårds normale åbningstid.

Her produceres whiskyen i små batches på det smukke blankpudsede anlæg.

Direktør Michael Nielsen i destilleriet


'ÆRØ' i DNA'et.  

Sporbarheden spiller en stor rolle for Ærø Whisky og man kan, som et af de få destillerier, spore den enkelte flaskes indhold, helt tilbage til den mark hvor kornet er højstet. De første år blev der brugt byg fra Dunkærgaard og Tanges Økomark ved Tværby, mens det i dag primært er Kammerraadgaarden der leverer den økologiske byg.

Og netop det lokale er vigtigt, både i fortællingen om og i produktionen af Ærø Whisky. Da et af Ærøskøbings gamle egetræer skulle fældes, købte Ærø Whisky træet som siden er blevet lavet til egetræstønder til fadlagring af produktionen. 

Urten der blev brugt til den første destillation i Vaskehuset, var produceret af det lokale bryghus Rise Bryggeri og Ærø Whisky arbejder på at etablere eget mini-malteri på Ærø, og således tage den del af processen 'hjem' til Ærø. Indtil videre foretages denne proces i samarbejde med Refsvindinge historiske røgmalteri og Kølsters økologiske malteri.

Skonnerten Fylla, som drives af Det Gamle Værft på Ærø, er også en lokal samarbejdspartner for Ærø Whisky. En smuk tegning af den tre-mastede skonnert pryder indersiden af etiketten og det har sin helt specielle forklaring. En tommelfingerregel er at man ikke må opbevare en flaske whisky liggende - men når flasken er tømt tilstrækkeligt til at Fylla kan 'sejle' på whiskyen, kan du roligt ligge flasken ned. En sjov detalje og 'skjult' brugsanvisning, som samtidig kobler Ærø Whisky med Ærøs stærke maritime rødder og sender en kærlig hilsen til Flaskeskibssamlingen i Ærøskøbing.

At Ærø Whisky i sandhed er en lokalt forankret virksomhed med stor lokal opbakning, understreges også af det faktum at hele 170 af de ialt 350 anparter er ejet af ærøboere. Lidt hurtig omregning viser at 2% af Ærøs befolkning er medejere af destilleriet.


I evig udvikling

Siden starten i 2013 har Ærø Whisky været i en konstant udvikling og nu produceres der ikke blot whisky på destilleriet. I efteråret 2017 kom  Ærø Whiskys første rom på gaden, den såkaldte Solera Rom og i forsommeren 2018 følger 'Fylla' rommen - en rom med sejlskibserfaring'. 

2 tønder rom er påmønstret den tremastede skonnert Fylla og har turneret de danske farvande med lejrskoler og private charters på Fylla henover året. Fylla-rommen introduceres den 12. maj ved en særlig rom-sejlads, som interesserede kan købe sig plads på. 

En særlig cykel

Men Ærø Whisky breder sig også udover det normale varesortiment for et destilleri. I marts 2018 lanceredes 'The Barrel Bike'. En helt særlig cykel, produceret i få nummerede udgaver, af egetræ fra en whiskytønde.

Tønde no. 27 viste sig nemlig at være utæt - så hvad gør en klog? 

Han tænker kreativt, så da først indholdet af tønden var reddet indgik Ærø Whisky i et samarbejde med den danske cykelproducent 'CohandCo' og fik produceret 3 limited edition cykler, hvor egetræet fra den utætte tønde indgår. Køber man en 'Barrel Bike' får man, foruden en lille flaske af indholdet fra netop tønde no. 27, også et medlemsskab af 'Private Cask Owners Club' - og bliver således medejer af den tønde som overtog indholdet fra no. 27.

Er man interesseret i at købe sig en helt særlig cykel, en rom-sejllads eller nogen af de mere konventionelle destilleriprodukter, så kan det klares på Ærø Whiskys webshop