Få vores nyheder på mail

En kæmpe takker af - vi takker for kampen.

Blogindlæg   •   Dec 21, 2017 14:55 CET

En alt andet end almindelig mand.

Det har næppe forbigået nogen Ærøboeres opmærksomhed, at Carl Jørgen Heide stopper som direktør for Ærø Turist og Erhverv ved udgangen af 2017. Der har været smukke hyldester i ord og billeder på Facebook. Der var taler, sang, rumstérstang og høje hurraråb til den afskedsreception, som Fyns Amts Avis dækkede med gengivelse af de mange rosende ord, Carl let modstræbende tog imod i høj vintersol på Søbygaard. Modstræbende, fordi Carl bryder sig meget lidt om at være centrum for opmærksomhed.

For os, hans medarbejdere, har Carl har været bannerfører for, at en hvilken som helst nyhed fra Ærø – ingen for stor og ingen for lille – har et publikum, også udenfor øen. Derfor skal Ærøinteresserede uden adgang til vores lokale medier da heller ikke snydes for summen af det, der de sidste dage er fremhævet om alt det, Carl har udvirket for øen. Også selv om han næppe vil bryde sig om det – og det med garanti ikke finder vej ned i det sidste af hans legendariske ugentlige nyhedsbreve af sig selv.

Fra Carl startede 1. januar 2008, markedsførte han Ærø som ’Danmarks bedst bevarede hemmelighed’. I dag ved alle, at ’Alt er vand ved siden af Ærø.’ Hvad færre måske ved er, at den store positive bevågenhed Ærø har fået i høj grad skyldes Carl. Carl er gået til opgaven med Ærøs udvikling under mottoet 'Vi kan, fordi vi vil' og igennem sine 10 år som turist- og erhvervschef har han arbejdet utrætteligt for at synliggøre ikke blot Ærøs herligheder for turister og potentielle tilflyttere, men også for at sætte Ærø på den nationale dagsorden.

Som talerne til afskedsreceptionen og facebookopslag viser er taknemmeligheden over, at vi har haft en turist- og erhvervschef, der har turdet tænke stort og visionært og aldrig har sat Ærøs lys under en skæppe, til at få øje på. Selv når Carl som regel at trække sig lige inden projektørerne tændes, men vi der har arbejdet for ham ved, at han enten har været idémand eller fødselshjælper på store projekter og tiltag som øen nyder godt af. Det vil være helt umuligt at opremse alle initiativer og projekter fra Carls hånd, men flere er blevet fremhævet over de sidste dage. Her kommer et udvalg – listen kunne være meget, meget længere.

At Ærø som en af de første kommuner i landet fik en bosætningskonsulent, kombineret med ideen om at søge midler fra en statslig nedrivningspulje til etablering af Tilflytterhuset har været stærkt medvirkende til at Ærø i dag også er et sted man flytter til - og hvis befolkningstal i dag tæller 6 flere end for et år siden.

At Ærøs deltagelse i Folkemødet på Bornholm, med coasteren 'SAMKA' som omdrejningspunktet i Allinge Havn, har været med til at italesætte øernes behov for indførelse af 'landevejsprincippet', samt betydningen af udvidelsen af Søby Havn. Begge dele er, selv om vi endnu ikke er helt i mål, nu kommet på Finansloven.

At Ærø blev en bryllupsø. Bryllupsøen Ærø er der blevet skrevet mangt og meget om i såvel dansk som i international presse. I 2017 runder vi lige omkring 4.600 vielser på øen, og selvom det på sin vis af mange betragtes er et kuriosum, så er fakta at netop denne form for turisme har stor betydning for det ærøske samfund. De mange par fordeler sig over hele året og netop den omsætning bryllupperne skaber er med til at holde liv i helårsåbne overnatnings- og spisesteder og butikker. Ideen om Bryllupsøen Ærø er født på Carls kontor, ligesom det også er herfra at netop den fortælling om Ærø, er spredt så vidt som til The New York Times og Vogue.

Kunstfærgen 'M/F Ærøskøbing' satte Ærø på landkortet for rigtig mange danskere, der fulgte udvælgelsen i projektet 'Vores Kunst' på DR. Og den bemalede færge har siden skabt glæde og beundring på sin rute i Det Sydfynske Øhav. Under processen udviste Carl på fornem vis ikke blot sin store forståelse af mediernes og den gode histories betydning for brandingen af Ærø, men også sin forståelse af mediernes behov. Ingen gider filme noget, der ser sølle ud - og Carl sørgede for at afstemningerne blev events, der blev til godt TV.

I løbet af de sidste 10 år, er utallige produktioner til film og TV blevet optaget på Ærø,  godt hjulpet på vej og serviceret af Carl. Udsendelser som 'På Ø-eventyr med Anne & Anders', 'Pop-Up - Spis Ærø' med Claus Meyer; 'Bryllupsøen Ærø', spillefilmen 'Swinger' og den nylige 'Hotelkampen' er blot nogle eksempler, foruden de mange TV- og radioindslag og utallige avisartikler om og fra Ærø.

Men sine ugebreve, som fredag efter fredag er landet i 1500 modtageres indbakker, har han fortalt store og små historier fra Ærø og sat fokus på den energi, vilje og virkelyst der er kendetegnende for Ærø. Og på det potentiale Ærø har, som ind imellem kan have brug for en lille håndsrækning, for at blive forløst. Carl har skabt mange venner og allierede af Ærø blandt medlemmerne i Folketinget, og har flere gange været vært når MF'ere har ønsket at se nærmere på projekter på øen.

Carls evne til at skabe gode relationer, bl.a. til Christiansborg er også kommet til udtryk når Ærø Turist & Erhverv har afholdt den årlige nytårskur, som gennem årene har haft både tidligere og nuværende MF’ere og ministre, bl.a. Flemming Damgaard-Larsen (Kons.), Erling Bonnesen (V), Mette Hjermind Dencker (DF) og Bertel Haarder (V), som talere eller gæster.

Carls vedholdende insisteren på at formidle den 'gode historie' om Ærø har båret frugt og har været med til at ændre opfattelsen af Ærø - både på og udenfor øen.

Så, Kære Carl. At dit arbejde har haft stor betydning for Ærø, kan du forhåbentlig ikke være i tvivl om efter alt det du har læst og hørt om dig selv denne uge. Med vanlig beskedenhed fremhævede du i din tale til receptionen alle mulige andre som årsagen til Ærøs succes. Vi er som regel enige med dig. Især er vi enige med dig i, at succes handler om teamwork og gode relationer. Men det er altså dig, der har sikret samarbejdet i teamet og de gode relationer ved at være en helt usædvanlig god leder for os på dit kontor på havnen. Vi vil derfor gerne sende din omtale af dit personale retur og tilslutte os vores formand Claus Hattesens afsluttende ord ved afskedsreceptionen i mandags: 'Kære Carl. TAK. Det har været en fornøjelse!'

Lene, Marianne, Rasmus, Mikkel og Katrine