Få vores nyheder på mail

Det Gamle Værft - en socialøkonomisk virksomhed på Ærø

Blogindlæg   •   Feb 04, 2018 10:31 CET

"Det betyder, at vi er sat i verden for at gøre noget godt, der hvor det er skidt" 

Ovenstående er et citat fra Det Gamle Værft hjemmeside og opsummerer meget enkelt, hvad en socialøkonomisk virksomhed egentlig er for en størrelse.

Nærmere bestemt er deres socialøkonomiske formål er at fremme beskæftigelsen for unge med særlige læringsforudsætninger, samt at give folk, som fx har været borte fra arbejdsmarkedet i længere tid, eller aldrig er nået at komme ind, en mulighed for at finde fodfæste.

Det Gamle Værfts samfundsmæssige formål er at drive oplevelsesøkonomisk virksomhed på Det Gamle Værft og restaurere bevaringsværdige skibe, samt at bevare og videreføre gamle håndværk. Dermed bidrager de til både formidling om, og vedligeholdelse af, Danmarks kulturarv.

De to formål, det socialøkonomiske og det samfundsmæssige, danner sammen en synergieffekt i værftets daglige drift.

Det Gamle Værft har til huse i 2 markante bygninger på Ærøskøbing Havn, der blev indviet i maj 2014. Forud lå en 4 årig projektperiode, der bl.a. indebar bygningen af en helt ny værftshal på grunden hvor det hedengangne Ærøskøbing Skibsværft før lå, samt renovering af den gamle bedding. 

Projektet, med Ærø Kommune som bygherre og Udviklingsfonden som drivende kraft, blev realiseret med støtte fra Realdania og Vækstforum Syddanmark. 

Siden da har Det Gamle Værft, med hjælp fra forskellige fonde, fortsat renoveringen - bl.a. af 'Den Blå Hal', som nu huser en butik, hvor bl.a. Værftets egne håndlavede produkter kan købes under sloganet 'Not for profit, but for good' -  for som socialøkonomisk virksomhed bliver alle indtægter geninvesteret i værftets aktiviteter og formål.

Masser af aktivitet.

Og aktivitet er der masser af på Det Gamle Værft, hvor få dage ligner hinanden.

Den oplevelsesøkonomiske del af Det Gamle Værfts aktiviteteter tager udgangspunkt i de gamle håndværk, og ud fra devisen 'hands on learning', kan besøgende prøve krafter med bl.a.  rebslagning, maritim husflid, kobberværksted og essesmedning.  Et tilbud som mange lejrskoler og institutioner benytter sig af, men også mange børnefamilier finder vej til Det Gamle Værft, hvor aktiviteterne fanger interesse på tværs af generationer. Derudover tilbydes der rundvisninger både på Det Gamle Værft og de såkaldte 'Havnevandringer' på Ærøskøbing Havn.

Flere gange om året afholder Det Gamle Værft smedekurser, så man henover en weekend kan gå i dybden med det gamle håndværk rundt om den store esse.

En skoleklasse prøver kræfter med rødglødende jern

Samarbejde

Det Gamle Værft samarbejder med Ærø Efterskole, en special efterskole for børn og unge med særlige indlæringsforudsætninger. I sommerhalvåret er det skolens sejladshold der holder til på Værftet og i vinterhalvåret tager værkstedsholdet over.

Ligeledes samarbejdes der med Ærø Kommunes jobcenter om arbejdsprøvning, jobtræning og aktivering samt om integrationsindsatsen af flygtninge. Arbejdsopgaverne tilpasses den enkelte borger, og aktiviteterne varierere derfor alt efter hvor mange, og hvilke, hænder der er 'på dæk'.

En stor skare af frivillige er også en fast del af værftet. Der er dem der passer butikken; dem der smeder eller arbejder med maskiner; dem der giver en praktisk hånd med, når Det Gamle Værft huser kulturarrangementer - og alle dem der kigger forbi, for at få en snak.

Gamle skuder og gode venner

Det Gamle Værft har også samarbejder med 'ligesindende'. med interesse i skibsbevaring. Museumshafen Flensburg tager deres skibe på bedding på værftet, for selv at stå for vedligehold. Veterandamperen S/S BJØRN, hjemhørende i Helsingør, har også flere gange været på besøg, og har doneret maskiner og andet til udstillingen på Det Gamle Værft. Hussmeden Sven Brieske er tovholder på smedning af beslag til skonnerten BONAVISTA, som er hjemhørende i Marstal ved Marstal Søfartsmuseum 

Selv har Det Gamle Værft de to skibe 'ANGELO' (tidligere S/S Svendborgsund) og 'VITO', begge er nittede stålskibe, som med tiden skal restaureres som en del af formidlingen. Det Gamle Værft driver også den 3mastede skonnert 'FYLLA', som bl.a. sejler med skoleklasser og institutioner.. 

Her ses 'FLENSBURG' på vej på bedding på Det Gamle Værft


Kurs mod et forbedret samfund

Tilsammen er det broget flok, der har sin gang på værftet i Ærøskøbing og det kunne måske andre steder give anledning til en del udfordringer. Men på Det Gamle Værft har man formået at skabe en særlig uhøjtidelig og inkluderende stemning. Her bliver den enkelte set og anerkendt. Her er mennesket vigtigt. Og det skaber værdi.

Den nu pensionerede antropolog Jonathan Schwartz har beøsgt Det Gamle Værft ad flere omgange og skrev følgende i en artikel til Helsingør Dagblad efter sit seneste besøg, hvor han havde tilbragt 3 dage som frivillig:

"Jeg lægger mærke til Det Gamle Værfts evne til under et tag, at samle en rumlig diversitet. Fleksjobbere, praktikanter og frivillige passer hvert deres arbejde med opbakning, ikke overvågning. Det synes som om, at tilliden til hinanden er et kendetegn ved udkants øsamfund som Ærø. 'Restaurering'  har noget at gøre med sociale fællesskaber, ikke kun med veterandampskibe. (...) Det Gamle Værft med dets mangfoldige og inkluderende projekter, sætter kursen mod et forbedret samfund."