Statsforvaltningen lever ikke op til sandhedspligten

Pressemeddelelser   •   Mar 15, 2019 16:17 CET

Statsforvaltningen har givet vildledende informationer om vielser af udenlandske par til børne- og socialministeren, Folketinget og pressen. Statsforvaltningen handler hermed i strid med sandhedspligten.

Statsforvaltningen skal leve op til sandhedspligten. De må ikke medvirke til, at ministeren til Folketinget videregiver oplysninger, som er urigtige eller vildledende, eller at der forties væsentlige oplysninger til Folketinget. Og de må ikke selv videregive – eller medvirke til, at ministeren i øvrigt videregiver – oplysninger, som er urigtige eller i sammenhængen er vildledende.

Den 1. januar 2019 trådte en ny lov om vielser af udenlandske par i kraft. Formålet var at forhindre proforma-ægteskaber. Sagsbehandlingen overgik fra kommunerne til staten ved Statsforvaltningen. Partierne bag den nye lov var og er fortsat enige om, at sagsbehandlingstiderne for hovedparten af sagerne skal være under fem dage og at bryllupsturismen i bl.a. udkantsdanmark ikke må ødelægges.

”Statsforvaltningen er kommet rigtig skidt fra start og er ved at ødelægge et succesfuldt turist-erhverv i Danmark. Al begyndelse er svær, det ved vi alle. Men når Statsforvaltningen selv mener, at de er kommet rigtig godt i gang og informerer vildledende, så må jeg råbe vagt i gevær,” udtaler direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv.

Statsforvaltningen har bl.a. oplyst børne- og socialministeren Mai Mercado (K) om, at de i 90% af sagerne overholder den udmeldte sagsbehandlingstid på fem arbejdsdage. Denne information har ministeren offentliggjort i Fyns Amts Avis den 26. februar 2019. Kravet om de maks. fem dage overholdes imidlertid kun for cirka 28% af sagerne.

”Statsforvaltningen har to bunker med sager. Den ene er meget stor og den venter de mange uger med at gøre noget ved. Den lille bunke sagsbehandler de så. Når de fortæller, hvordan det går, så udelades sager fra den store bunke. Det er vildledende information i strid med sandhedspligten og Finansministeriets syv pligter til embedsværket,” udtaler direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv.

Fakta
Pr. den 28. februar havde Statsforvaltningen 1606 indkomne sager om udenlandske vielser. De 441 stk. var sagsbehandlet på under fem dage, svarende til 28%. Statsforvaltningen oplyser den 26. februar via børne- og socialministeren, Mai Mercado (K), at de i 90% af sagerne overholder den udmeldte sagsbehandlingstid på fem arbejdsdage. Statsforvaltningen har undladt at medregne alle de sager (1031 stk.), som de har henlagt til senere sagsbehandling, når de informerer ministeren, pressen mv. om sagsbehandlingstider. Direktør i Statsforvaltningen, Anette Hummelshøj udtaler på TV2 nyhedene den 11. marts, at statsforvaltningen er kommet rigtig rigtig godt i gang med sagsbehandlingen af udenlandske vielser. Statsforvaltningen fastholder hermed at videregive vildledende informationer, hvilket er i strid med sandhedspligten.

Finansministeriets syv pligter til embedsværket er beskrevet her:
https://modst.dk/hr/retningslinjer-for-embedsmaend/kodex-vii-de-syv-centrale-pligter/

Kontakt for nærmere
Direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv, mobil: 41 27 72 94, mail: chris@arre.dk

Ærø Turist & Erhverv er sat i verden for at fremme turisme- og erhvervsudvikling på Ærø.

Statsforvaltningen har givet vildledende informationer om vielser af udenlandske par til børne- og socialministeren, Folketinget og pressen. Statsforvaltningen handler hermed i strid med sandhedspligten.

Læs mere »

Ærø som maritimt mekka

Nyheder   •   Mar 04, 2019 17:57 CET

Kommunalbestyrelsen på Ærø har besluttet, at Ærø igen skal blive et førende maritimt mekka. Arbejdet er i gang, men flere nye tiltag skal besluttes for at indfri målet. Ærø Turist og Erhverv har derfor nu igangsat en proces, som skal afklare, hvad der kræves for at løfte barren yderligere. Motorfabrikken Marstal er hyret ind til at forestå arbejdet.

Ærø skal udvikles til igen at blive et førende maritimt mekka med erhverv indenfor alt lige fra bevaringsværdige skibe til moderne skibe baseret på grøn energi. Herunder både produktion, viden og undervisning. Det er bl.a. et af indsatsområderne i Ærø Kommunes erhvervspolitik 2019-2022.

Ærø står allerede stærkt på det maritime område. Ærø har over 20 maritime virksomheder og en lang række andre afledte erhverv. Marstal Navigationsskole, HF-Søfart, Marstal Søfartsmuseum og Ærøs lystbådehavne er andre væsentlige dele af den nuværende maritime sektor på Ærø.

På Ærø bygges verdens længst sejlende el-færge, moderne fiskekuttere, nye husbåde og der foretages gennemgribende restaureringer af historiske træskibe samt meget andet.

Nogen af de seneste tiltag på det maritime område er etableringen af Motorfabrikken Marstal, Arthurs Akademi i Søby, Skipperparken i Marstal, udbygningen af Søby Havn og renoveringen af søndre bedding i Marstal. Der sker derfor allerede meget, som peger i den rigtige retning.

”Motorfabrikken Marstal bliver en væsentlig katalysator for Ærø, og de er en vigtig samarbejdspartner for os. Vi vil derfor sammen gennemføre en proces, som skal afklare, hvad der yderligere bør sættes i værk, for at Ærø igen bliver et førende maritimt mekka. Vores arbejde vil naturligvis ske i samarbejde med den øvrige maritime sektor, Ærø Kommune og vores kommunalpolitikere,” siger direktør Chris Hammeken, Ærø Turist og Erhverv.

Arbejdet med at afklare de nye tiltag vil løbe frem til forsommeren 2019. Målet er, at arbejdet skal bruges som grundlag for indstillinger til Ærøs kommunalpolitikere, så de nødvendige rammer for udviklingen kommer på plads. Herudover skal anbefalingerne kunne inspirere både eksisterende og nye virksomheder, der har lyst til at blive en del af den ærøske maritime udvikling.

”Motorfabrikken Marstal er bl.a. et iværksætterhus med fokus på den maritime sektor. Det er derfor både naturligt og oplagt, at vi går ind dette arbejde, som netop handler om at afdække, hvad der kræves, for at blive et førende maritimt mekka," siger fabriksejer Julie Skaar, Motorfabrikken Marstal.

Fakta

Afklaringsarbejdet vil bl.a. bestå af:

 • 10-15 stk. ”1:1 ekspert-interviews” for afklaring af deres bud på, hvordan Ærø bedst når målet om at blive et maritimt mekka
 • En maritim udviklingsdag
 • Et to-dags kursus om forretningsbeskrivelser
 • En afrapportering


Kontaktinfo

Julie Skaar, fabriksejer, Motorfabrikken Marstal, mobil: 31 50 01 41, mail: julie@motorfabrikken.com
Chris Hammeken, direktør, Ærø Turist og Erhverv, mobil: 41 27 72 94, mail: chris@arre.dk

Kommunalbestyrelsen på Ærø har besluttet, at Ærø igen skal blive et førende maritimt mekka. Arbejdet er i gang, men flere nye tiltag skal besluttes for at indfri målet. Ærø Turist og Erhverv har derfor nu igangsat en proces, som skal afklare, hvad der kræves for at løfte barren yderligere. Motorfabrikken Marstal er hyret ind til at forestå arbejdet.

Læs mere »

Bolighuset Søby fejrer 60 års fødselsdag

Nyheder   •   Jan 28, 2019 12:26 CET

Hvis du synes at Lise-Lotte Kock bevæger sig hjemmevant rundt i Bolighuset i Søby, så er det nok ikke helt forkert. Lise-Lotte er nemlig født i butikken, sådan helt bogstaveligt - og nu kan butikken, som Lise-Lottes forældre åbnede i 1959, fejre sin 60 års fødselsdag.

Ærø lokalradio er født

Nyheder   •   Dec 12, 2018 14:53 CET

Radio Diablo har netop lanceret Ærø lokalradio, som kan høres hver søndag kl. 18 – 19 på FM 107,2 og ellers når det passer dig via internettet på ærølokalradio.dk. Ærø Lokalradio har fokus på det levede liv på Ærø og bringer nyheder om bl.a. erhverv, kultur, historie og lokalpolitik.

Ærø bliver et maritimt mekka

Pressemeddelelser   •   Nov 30, 2018 16:46 CET

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag givet Ærø et afgørende skulderklap, der vil sætte ekstra turbo på udviklingen af Det Blå Danmark og Danmarks førerposition som grøn søfartsnation.

Bud efter Ærø til FN’s klimatopmøde

Pressemeddelelser   •   Nov 29, 2018 16:29 CET

FN’s Klimatopmøde, COP24, starter den 3. december og Ærø er indbudt til at holde oplæg om verdens længst sejlende el-færge, Ellen, som bygges på Søby Værft på Ærø. Ellen er teknologisk i front og banebrydende for den grønne omstilling af skibsfarten.

Ærø styrker erhvervsudviklingen

Nyheder   •   Nov 28, 2018 12:26 CET

Den 1. januar 2019 træder den nye erhvervsfremmelov i kraft. Den nye lov betyder bl.a., at Ærø Kommune går sammen med otte fynske kommuner om at skabe en sammenhængende og enklere fælles fynsk erhvervsfremme med afsæt i virksomhedernes behov. De ni fynske kommuner får sit eget Erhvervshus Fyn, der med egen vækststrategi skal arbejde for udvikling i de fynske virksomheder.

Et maritimt akademi på Ærø

Nyheder   •   Nov 26, 2018 14:01 CET

På Ærø er de i gang med at omdanne Arthurs motorfabrik i Søby til Arthurs Akademi, hvor de særlige værftsfag bliver præsenteret på en lettilgængelig, spændende og interaktiv måde.

Lokal fredag i stearinlysets skær

Nyheder   •   Nov 15, 2018 14:06 CET

Fredag den 23. novemeber bliver der skruet ned for lyset - men op for hyggen, når Eventyrbyen Ærøskøbing slukker det elektriske lys og i isteder lyser by og butikker op med levende lys.

Marstal tænder ​julelys i mørket

Nyheder   •   Nov 14, 2018 14:04 CET

Julen byder på mange hyggelige traditioner, og en af dem er julemarkedet i Marstal, hvor du kan gøre dine julegaveindkøb i hyggelige, afslappede og meget trygge rammer. Sammen skaber vi nemlig nærvær, venskab og fællesskab - sammen skaber vi lys i mørket og julestemning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Bestyrelsesformand Ærø Turist & Erhvervsforening
 • aruaompdattkisvuk@smgmlfaiffl.jxcowpmzb
 • +45 4040 2684
Formand for bestyrelsen for Ærø Turist & Erhvervsforening.

Om ÆRØ TURIST & ERHVERV

Alt er vand ved siden af Ærø®

Turisme- og erhvervsudvikling på Ærø

Adresse

 • ÆRØ TURIST & ERHVERV
 • Ærøskøbing Havn 4F
 • 5970 Ærøskøbing
 • Danmark

Links